Van Der Maat

Duyn's Teamsportwear

Rutgers BV

NIWA Motorservice

Rutgers BV

Fakkert Groep

AZ Online Voetbalschool

Rabobank West-Friesland

Architektenburo Bob Nieuweboer BNA

Van Der Maat

Mooi Huys

Van Vugt Verkeersopleidingen

Stavenuiter

Veldhuis Zonwering

Groenhart

Plukon Food Group
Deel via Twitter Deel op Facebook

Ledeninformatie

Wilt u of uw zoon / dochter lid worden van Blokkers, maar u wilt eerst nog informatie? Misschien zelfs eerst een proeftraining? Neem dan contact op met onze ledenadministratie. Tel: 0229-232775. Dan kan er een afspraak gemaakt worden voor de inschrijving.

Contributie seizoen 2018 - 2019

Categorie: Leeftijd: Geboren in het jaar: Contributie:
Senioren Vanaf 18 jaar voor 01-01-2000 € 185,00
Veteranen Vanaf 35 jaar voor 01-01-1983 € 152,00
Onder 19 (A-junioren) 17-18 jaar 2000/2001 € 163,00
Onder 17 (B-junioren) 15-16 jaar 2002/2003 € 145,00
Onder 15 (C-junioren) 13-14 jaar 2004/2005 € 145,00
Onder 13 (D-pupillen) 11-12 jaar 2006/2007 € 140,00
Onder 11 (E-pupillen) 9-10 jaar 2008/2009 € 140,00
Onder 9 (F-pupillen) 7-8 jaar 2010/2012 € 140,00
Onder 7 (Champions League) 6-7 jaar 2011/2012 € 63,00
Reserve lid € 50,00
Toeslag selectiegroepen € 40,00

Hiernaast zal voor alle selectiespelers een "selectie-toeslag" in rekening gebracht worden van € 40,-. Deze toeslag wordt berekend omdat de selectiespelers extra faciliteiten krijgen van de vereniging. In het kledingpakket zitten geen kousen, die moeten zelf worden aangeschaft. Het bestuur is van mening dat tegenover deze extra's een toeslag behoort te staan, en deze zal dan ook gelijk bij de contributie geïnd worden.

De volgende teams zullen aangemerkt worden als selectieteams: Blokkers 1, Blokkers 2, Vr1, Vr2

JO8-1, JO9-1, JO10-1, JO11-1, JO12-1, JO13-1, JO14-1, JO-15-1, JO17-1, JO17-2, JO19-1(zat)

MO11-1, MO13-1, MO15-1, MO17-1, MO19-1

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 en dient bij de inschrijving contant betaald te worden.

De leeftijd van uw kind moet op 31 december tenminste 6 jaar zijn. Er zijn uitzonderingen mogelijk, vraag in dat geval een proeftraining aan.

Jeugdleden t/m de B-junioren zijn verplicht om deel te nemen aan de Grote Club Actie. Het verschuldigde bedrag ad € 12,- dient bij de contributie over gemaakt te worden. Wel geldt dat er per gezin maximaal één deelname is. Als er dus meerdere kinderen bij v.v. de Blokkers voetballen betaalt u slechts voor één van hen de kosten van de Grote Club Actie. Eventuele Grote Club Acties bij andere verenigingen hebben daar natuurlijk geen betrekking op. U ontvangt dan eind september / begin oktober 4 loten die u eventueel kunt verkopen waardoor u de € 12,- weer terug kunt verdienen.

Contributie wordt geheven per seizoen, te betalen voor 1 augustus of bij aanvang van het lidmaatschap. De contributie wordt zoveel mogelijk middels automatische incasso geheven. Maatwerk is mogelijk, maar uitsluitend na contact met de penningmeester.

U bent contributie verschuldigd over het gehele seizoen, ook bij blessures en tussentijdse opzegging. Heeft u voor 1 juni niet schriftelijk opgezegd dan bent u automatisch lid voor het nieuwe seizoen en dus contributie verschuldigd. Restitutie vindt niet plaats, houdt hier dus rekening mee.

Ons tenue kunt u kopen bij https://deblokkers.clubwereld.nl

De sport- en cultuurstrippenkaart

De Gemeente Hoorn vindt dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. Doordat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hierdoor misschien buiten de boot dreigen te vallen, heeft de gemeente de sport- en cultuurstrippenkaart in het leven geroepen, die vanaf 2012 in werking treedt.

Wat is het en hoe werkt het?
De sport- en cultuurstrippenkaart is een strippenkaart voor inwoners van Hoorn met een gezinsinkomen rond bijstandsniveau. De strippenkaart kan voor verschillende organisaties en verenigingen in en om Hoorn gebruikt worden, ook bij de Blokkers.

Met de sport- en cultuurstrippenkaart kan entree (bijv schouwburg), lidmaatschap of deelname aan een activiteit worden betaald. Voorwaarde is dat je ook een Stamkaart nodig hebt; dat is een kaart met waarop een foto en gegevens van de gebruiker staan vermeld. Zonder deze Stamkaart kan je niet betalen met strippen.

Er komen strippenkaarten voor kinderen, voor 65-plussers en voor volwassenen. Kinderen krijgen een strippenkaart met een totale waarde van € 200,- volwassenen en 65-plussers met een waarde van € 100,-

De organisatie of de verenigingen die meedoen accepteren de strippen als betaalmiddel. Je kunt dus je contributie geheel of gedeeltelijk betalen met de strippenkaart.

Aanvraag van de sport- en cultuurstrippenkaart en de Stamkaart gaat via de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoorn