Jos Smal Keurslager

AZ Online Voetbalschool

MEGA

Vastenburg Schoonmaak & Onderhoud

Rabobank West-Friesland

PCC

Stavenuiter

Groenhart

Rutgers BV

De Groot Reclame

Mooi Huys

Duyn's Teamsportwear

Het Antwoord

Keukenloods

Rutgers BV

MEGA

Spelregels

Regels zijn een essentieel onderdeel van de sport. Zonder spelregels loopt een potje voetbal, tennis of rugby al snel uit de hand. Dat bleek enkele eeuwen geleden in Engeland. Meerdere vorsten verboden het voetbalspel, omdat het wegens een gebrek aan regels vaak ontaardde in onenigheid en geweld.

Om hier een eind aan te maken werd in 1848 in Cambridge voor het eerst een lijst algemene voetbalspelregels opgesteld. En men ontdekte al snel: dankzij duidelijke regels wordt het spelletje ineens een stuk sportiever en dus leuker.

Laws of the game
De spelregels in het internationale veldvoetbal worden sinds de oprichting van de FIFA in 1904 gecontroleerd en opgesteld door de International Football Association Board (IFAB). Twee keer per jaar komt een FIFA-afvaardiging bijeen met vertegenwoordigers van de voetbalbonden van Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales. De IFAB beslist over eventuele vernieuwingen en aanpassingen van de Laws of the Game.

Meedenken
De KNVB kan zelf geen nieuwe spelregels maken. Wel is het mogelijk om voorstellen aan te leveren die op de IFAB-vergadering besproken kunnen worden. Jaarlijks ontvangen de nationale voetbalbonden de hernieuwde uitgave van de Laws of the Game, waarin eventueel nieuwe spelregels of aanvullende interpretatiewijzigingen zijn opgenomen.

Juiste toepassing
De KNVB Spelregelcommissie zorgt voor een juiste vertaling van de in het Engels aangeleverde teksten. Dit resulteert voor het amateur- en betaald voetbal in de KNVB-uitgave Spelregels Veldvoetbal. Een speciale werkgroep is verantwoordelijk voor de Spelregels zaalvoetbal. De KNVB Spelregelcommissie ziet er vervolgens op toe dat de regels op de juiste wijze worden toegepast in de Nederlandse voetbalcompetities.

Ruimte
In sommige gevallen laat de FIFA ruimte aan de nationale bonden bij de uitvoering van enkele spelregels. Voorbeelden hiervan zijn de tijdstraffen in het Nederlandse jeugdvoetbal en de mogelijkheid om in het amateurvoetbal begeleiders op de reservebank een gele of rode kaart te geven. Dit is geen FIFA-voorschrift, maar een reglement vanuit het Bestuur Amateurvoetbal. De FIFA-spelregels zijn echter te allen tijde bindend voor het amateurvoetbal, het betaald voetbal en het zaalvoetbal.

Download de spelregels:
Spelregelwijzigingen 2011/2012
Spelregels veldvoetbal 2009/2010
Spelregels Top- en Eredivisie Zaalvoetbal
Spelregels zaalvoetbal

Download de reglementen:
Dopingreglement KNVB 2010
Reglementen amateurvoetbal 2011/2012, versie juli 2011
Reglementen betaald voetbal 2011/2012, versie juli 2011

(Bron: KNVB)